Alle immigranten zijn welkom, mits…

In Nederland wonen mensen van allerlei nationaliteiten. Dat gaat over het algemeen zonder problemen. 

Surinamers en Antillianen zijn landgenoten. Japanners, Chinezen, Belgen, Engelsen, Italianen, Spanjaarden, Turken, Marokkanen etc., we koesteren ze. Ze maken onze cultuur en onze keuken rijker. Wat mij betreft zijn immigranten hier welkom, zolang ze zich aan een aantal basisregels houden en zo lang hun aantal niet zo groot wordt dat het voor Nederland in de toekomst problemen zou kunnen opleveren. Die regels gelden zowel voor mannen als vrouwen (waar ‘hij’ staat wordt ook ‘zij’ bedoeld.)

 • Iedereen die hier te gast is moet zich houden aan onze Nederlandse wetten en gebruiken. De wetten en gebruiken uit het land van herkomst gelden hier niet. De Nederlandse wet gaat boven die van de beleden religie. De Sharia of andere religieuze wetgeving geldt hier niet.
 • Hij moet accepteren dat vrouwen en homo’s hier gelijkwaardig zijn aan mannen en hetero’s. Hij moet ze met respect behandelen. Meisjes hebben binnen het gezin dezelfde rechten als jongens en krijgen dezelfde opleidings- en ontplooiingskansen. Bij het begroeten krijgt iedereen een hand, ook vrouwen.
 • Hij moet accepteren dat in Nederland godsdienstvrijheid geldt. Men heeft hier dus ook de vrijheid om atheïst te zijn. Hij moet mensen met een andere religie en atheïsten met respect behandelen.
 • Hij moet accepteren dat vrouwen hier soms anders gekleed gaan dan hij gewend is. Het dragen van korte mouwen, open blouses, korte rokken zijn in Nederland gebruikelijk. Op het strand lopen mensen soms naakt en vrouwen in bikini of topless. Dit is in Nederland normaal en geen uiting van lichtzinnigheid. Deze mensen dienen met respect behandeld te worden.
 • Hij moet accepteren dat mensen in Nederland uitgaan, plezier maken en alcohol en soms drugs gebruiken. Deze mensen moeten met respect worden behandeld.
 • Hij moet accepteren dat zijn kinderen op school moeten meedoen aan sportles en zwemles en dat er na het sporten gezamenlijk gedoucht wordt, meisjes en jongens apart. Het douchen gebeurt zonder kleding aan.
 • Meisjes en jongens worden niet besneden. Jongens en meisjes zijn vrij in de keuze van hun partner. Meisjes worden niet uitgehuwelijkt.
 • Iedere gast moet afstand nemen van geweld en zijn kinderen bijbrengen dat geweld niet stoer is. Hij moet openlijk afstand nemen van gewelduitingen door terroristische organisaties. Als anderen zijn religie beledigen is dat af te keuren, maar het mag nooit een reden zijn voor het toepassen of verheerlijken van geweld.
 • Iedereen dient Nederlands te leren spreken, opa en oma, vader en moeder en alle kinderen in het gezin.
 • Hij (of zij) dient binnen een jaar na aankomst in het onderhoud van zichzelf en zijn gezin te kunnen voorzien, zodanig dat zij niet meer ten laste komen van de Nederlandse belastingbetaler.
 • Hij krijgt de vrijheid om zijn geloof te belijden. Hij dient andersom de Nederlandse culturele en religieuze feesten te accepteren, zoals Kerst, Pasen en Sinterklaas
 • Hij dient zijn kinderen op te voeden in de geest van het bovenstaande en zodanig dat ze anderen met respect behandelen. Hij dient zijn kinderen actief op te voeden en dat niet aan de school over te laten.
 • Hij geniet de Nederlandse gastvrijheid. Hij moet zich aanpassen aan de Nederlanders, de Nederlanders niet aan hem. Er wordt van hem verwacht dat hij met respect en waardering over de Nederlandse samenleving spreekt en zijn kinderen in die geest opvoedt.
 • Als hij zich niet in alle basisregels kan vinden is Nederland niet het juiste land voor hem.

 

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *