Klimaattop Parijs: Is de mens wel de oorzaak?


Als je de berichtgeving over de Klimaattop in Parijs mag geloven is de hele wetenschappelijke wereld het er unaniem over eens dat de klimaatverandering het gevolg is van CO2 uitstoot die door de mensheid wordt veroorzaakt. Ik heb dat altijd nogal een megalomane gedachtegang gevonden. In en op de aarde, in de dampkring en in de ruimte om de aarde heen spelen zich allerlei processen af die invloed op het klimaat hebben. Sommige processen op tijdschalen van duizenden, tienduizenden of honderdduizenden jaren. Processen waar wij geen invloed op hebben en die wij soms nauwelijks begrijpen. Het klimaatpanel wordt sterk door politieke motieven gedreven. Zijn alle wetenschappers het er eigenlijk wel over eens dat de mens de oorzaak van deze ellende is? Prof. Salomon Kroonenberg schreef in 2007 “De menselijke maat” waarin hij in twijfel trok of het klimaat verandert en of de mens de oorzaak is. Hij is er wel een voorstander van om de CO2 uitstoot te beperken om de luchtverontreiniging te verminderen. Ik vroeg mij af of zijn inzichten sindsdien zijn veranderd en besloot hem dat te vragen. Zijn antwoord spreekt voor zich.

Re: Klimaat en CO2
8 december 2015 om 16:34
Van:   S
Aan:   
Geachte heer Groeneveld, dank voor uw mail. Ik heb vorige maand een lezing gegeven over het klimaat voor Studium Generale Delft die inmiddels in zijn geheel op youtube staat.https://www.youtube.com/watch?v=2Tst9-Be4nY
Daar kunt u mijn huidige opvattingen horen en zien, die nog steeds niet veel afwijken van wat ik in De menselijke Maat beschreven heb. Dat is het snelste antwoord dat ik u kan geven. Er is ook een luisterboek van mij, Aarde en Klimaat, dat een veel bredere insteek heeft. https://www.home-academy.nl/products/aarde-en-klimaat/
Ik hoop dat u mij niet kwalijk neem dat ik u vraag zo beantwoord in plaats van een uitgebreide tekst te schrijven.
met vriendelijke groeten
Salomon Kroonenberg

2015-12-06 19:33 GMT+01:00 PA Groeneveld <groeneveld64@me.com>:

Beste meneer Kroonenberg,

Ik heb enkele jaren geleden uw boek ‘De menselijke maat’ gelezen. Net als u heb ik er moeite mee te geloven dat de klimaatverandering die nu geconstateerd wordt voornamelijk het gevolg zou zijn van CO2 uitstoot die door mensen is veroorzaakt. Er zijn te veel andere factoren die meer invloed moeten hebben. Het klimaatpanel is naar mijn mening niet onbevooroordeeld.  Ik ben als elektrotechnicus echter geen deskundige op dit gebied. Wat is uw mening over de invloed van de mens en de door de mens veroorzaakte CO2 uitstoot op het klimaat met de huidige kennis?

Met vriendelijke groet,

Peter Groeneveld

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *